Μπάσιος Γιάννης - Ηλεκτρολόγος τηλ.: 69 73 043843, 210 5753281

  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

  Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία την επίβλεψη και την κατασκευή κάθε είδους εγκατάστασης πυρανίχνευσης.

  Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας ενός κτιρίου ή μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση της ίδιας της περιουσίας. Μια εγκατάσταση πυρανίχνευσης δεν αποτελεί απλά μία τυπική εγκατάσταση που πρέπει αναγκαστικά να κατασκευαστεί μόνο και μόνο από υποχρέωση προκειμένου να εκδοθεί το τυπικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
  Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία.

  Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ.) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό κατασβέσεως.

  Διαθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία, προσφέρουμε στους πελάτες μας εγγυημένες λύσεις, και κατασκευές εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης για πάσης φύσεως επαγγελματικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς χώρους.

  Το νεο πιστοποιητικο ΔΕΗ

  Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

  Επικοινωνία

  Λευκωσίας 30 & Καλυψούς 1
  Περιστέρι
  Αθήνα
  email: basiosgiannis@hotmail.com
  Τηλέφωνο:
  210 5753281
  Κινητό:
  69 73 043843

  © 2015 Μπάσιος Γιάννης. All Rights Reserved.